Šuhret Fazlić

Suhret Fazlic

Šuhret Fazlić rođen je 17. aprila 1961. godine u Bihaću. Diplomirao je na Odsjeku za političke nauke Fakulteta političkih nauka u Sarajevu 1985. godine. Magistrirao je upravljanje ljudskim resursima te stekao  zvanje certificiranog stručnjaka za ljudske resurse na Državnom univerzitetu Michigan.Tokom boravka u Sjedinjenim Državama, odradio je praksu u državi Michigan, gdje je istraživao oblast platnih modela, motiviranje državnih službenika, probleme vezane za stres na radnom mjestu i sl. Do sada je objavio dva naučna rada iz oblasti menadžmenta.Tokom rata 1992. – 1995. u Bosni i Hercegovini, gospodin Fazlić bio je član Komande 5. korpusa Armije BiH.Gospodin Fazlić ima bogato radno i upravljačko iskustvo u privatnim i javnim preduzećima te i međunarodnim organizacijama u Bosni i Hercegovini (šef Regionalnog ureda OHR-a, savjetnik gradonačelnika Bihaća, savjetnik premijera Unsko-sanskog kantona, direktor Agencija za privatizaciju FBiH). U mandatu 1998. – 2000. bio je član Skupštine Unsko-sanskog kantona, a u mandatu 2000. – 2002. član Zastupničkog doma Parlamenta Federacije BiH. Na lokalnim izborima 2008. godine, kao i 2012. godine, izabran je za općinskog vijećnika u Općinskom vijeću Bihać. Na lokalnim izborima 2016. godine izabran je za gradonačelnika Bihaća, a na ovu dužnost je reizabran 2020. godine.