Steliana Nedera

Steliana Nedera

Gospođa Steliana Nedera je imenovana na dužnost rezidentne predstavnice UNDP-a u Bosni i Hercegovini u maju 2019. godine.

Prije svog angažmana u BiH, gospođa Nedera je radila kao zamjenica rezidentnog predstavnika UNDP-a u Srbiji (od 2014. do 2019. godine), na Kosovu* (od 2011. do 2014. godine), i u Kazahstanu (od 2007. do 2011. godine). Timu UNDP-a se pridružila 2004. godine kao pomoćnica rezidentnog predstavnika UNDP-a u Moldaviji. Prije karijere u UNDP-u, gospođa Nedera je od 2000. do 2004. godine rukovodila lokalnom kancelarijom DFID-a (Agencija Velike Britanije za međunarodni razvoj) u Moldaviji, a takođe je od 1996. do 1999. godine bila angažovana u privatnim fondacijama za razvoj civilnog društva i medija.

Gospođa Nedera je stekla master diplomu iz razvojnog menadžmenta i trenutno pohađa master studije iz globalne diplomatije. Gospođa Nedera je diplomirana pravnica.

*Sve reference na Kosovo su u skladu sa Rezolucijom 1244 (1999) Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija.