Sarah Devisme

20210521_181149

Sarah Devisme je francuska državljanka i suosnivačica udruženja Alterural, u kojem je izvršna direktorica od 2011. godine. Studirala je evropsko i humanitarno pravo u Parizu kao i perzijski jezik na Institutu za orijentalne jezike.  Njena stručnost se razvila u oblastima održivog društveno-ekonomskog razvoja u ruralnim područjima i uključivanjem aktera civilnog društva. Prva profesionalna iskustva stiče u razvojnom sektoru na Kubi, zatim u Belgiji. Od početka ju je očarala Bosna, netaknuta ljepota njene prirode i isprepletenost kultura, te je fascinirana ovom multikulturalnom dimenzijom i istorijom. Sa svojom porodicom odlučila je ostati, pa već 15 godina žive u Sarajevu.

U Bosni i Hercegovini je u početku radila kao službenik za monitoring i evaluaciju programa ruralnog razvoja na Balkanu u organizaciji belgijskog Caritasa. Učestvovala je u razvoju brojnih programa ruralnog razvoja u BiH i prekograničnoj saradnji sa Srbijom i Kosovom za razne donatore kao što su EU, i bilateralni akteri.

Alterural je organizacija osnovana 2009. godine i rezultat je razvojnih projekata u središnjoj Bosni i Hercegovini. Organizacija ima za cilj razvoj i promociju sektora ruralnog turizma u BiH. Ona je član evropske mreže Eurogites i radi na: povezivanju, razvijanju kvaliteta ponuda i jačanju baštine i identiteta sela u BiH.

Prije svega udruženje ima za cilj podržati male farme i porodice koje žive u ruralnom području, kako bi se diverzificirali izvori prihoda i revitalizirala sela, zahvaljujući rastu turizma u BiH. Organizacija nastoji udružiti sve pojedinačne inicijative.

Sve ponude se mogu naći na web portalu udruženja. Alterural organizira brojne tehničke treninge, razmjene i studijske posjete između zemalja regiona, otkriva ponude u turizmu,  dijeli subvencije za poboljšanje kapaciteta smještaja i kvaliteta usluge, jača turizam na porodičnom nivou, podržava lokalne događaje, kreira tematske mape, itd.

Sarah je čvrsto uvjerena da su sela i dalje jedan od najljepših ulaza u otkrivanje Bosne i Hercegovinie i svih njenih autentičnosti.