Miloš Lučić

milos-lucic (1)

Na mjesto Ministra za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine imenovan je u maju 2020. godine.
Rođen je 19.11.1986. godine u Sarajevu. Srednjoškolsko obrazovanje je sticao u gimnaziji i srednjoj stručnoj školi Istočna Ilidža, a dodiplomsko na Univerzitetu za poslovne studije u Banja Luci.
Prije svog angažmana u Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine radio je u bankarskom sektoru i osiguravajućem društvu.
Učesnik je brojnih stručnih skupova i seminara. Pohađao je školu za mlade političke lidere u sklopu Evropske unije 2008. godine i Akademiju za političke lidere u okviru Helsinškog parlamenta.
Aktivan je i u društvenom životu. Bio je sekretar Saveza studenata na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu i koordinator u Studentskoj zadruzi prema studentima u FBIH i RS. Član je Crvenog krsta FBIH i RS i redovan dobrovoljni davalac krvi. Aktivan je učesnik u brojnim humanitarnim akcijama.
Oženjen, otac dvoje djece, kćerke i sina ( 2013. i 2015.)