Laura Lungarotti

iom-com laura lungarotti

Gospođa Laura Lungarotti (Italija) službeno je imenovana za Subregionalnog koordinatora za Zapadni Balkan i Šefa misije IOM-a u Bosni i Hercegovini u januaru 2021. godine.

Gospođa Lungarotti ima preko 17 godina iskustva u radu s IOM-om u Ženevi, Egiptu, Jemenu, Maroku, Senegalu/Zapadnoj Africi i Mauritaniji. Prije nego što je imenovana za poziciju u Sarajevu, Laura je bila šef misije u Nouakchottu, Mauritanija.

Diplomirala je političke nauke – međunarodne odnose na Univerzitetu u Firenci u Italiji i magistrirala antropologiju razvoja na SOAS-u na Univerzitetu u Londonu.