Kemo Sarač

kemo_sarac__1_-1130x650

Kemo Sarač, rođen 05.06.1980. godine u Zenici. Osnovnu i srednju školu je završio u Zenici. Dodiplomski studij završava na Pravnom fakultetu u Sarajevu, a postdiplomski studij na Pravnom fakultetu u Zenici.

Magistar je pravnih nauka, autor je brojnih naučnih i stručnih članaka i publikacija iz oblasti zaštite ljudskih prava i sloboda i ustavnog prava, i učesnik brojnih naučnih i stručnih konferencija i okruglih stolova u zemlji i inostranstvu.

Radno iskustvo je sticao u advokatskim uredima, kao glavni pravnik u Udruženju Vaša prava, Ministarstvu sigurnosti Bosne i Hercegovine, a u periodu od 2015-2018. godine bio je savjetnik Semihe Borovac, ministrice za ljudska prava i izbjeglice BiH.

Od 2018. godine je pomoćnik ministra za iseljeništvo u Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine.

Oženjen je i otac dvoje djece.