Daniel Hunn

daniel-hunn-dsc

Ambasador Daniel Hunn predstavlja Švicarsku u Bosni i Hercegovini od oktobra 2020. godine.
Prije toga je obavljao dužnost ambasadora u Etiopiji, Džibutiju, Južnom Sudanu i Afričkoj Uniji sa sjedištem u Adis Abebi, kao i zamjenika šefa diplomatske misije u Ambasadi Švicarske u Washingtonu, SAD.
U periodu od 2009. do 2013. godine Daniel Hunn je obavljao dužnost zamjenika šefa Odjela za Amerike u Ministarstvu vanjskih poslove Švicarske u Bernu, a u periodu od 2006. do 2009. godine bio je šef tima za ekonomske poslove i nauku u Ambasadi Švicarske u Moskvi, Rusija.
Otkad je stupio u diplomatsku službu 1994. godine, Daniel Hunn je obavljao poslove zamjenika generalnog konzula u New Yorku, SAD, zatim zamjenika šefa diplomatske misije u Taškentu, Uzbekistan i referenta za Centralnu i Istočnu Evropu u Ministarstvu vanjskih poslova Švicarske u Bernu. Prvi inozemni angažman imao je u Džakarti, Indonezija.
Prije no što je počeo raditi za diplomatsku službu Švicarske, Daniel Hunn je radio u Međunarodnom komitetu crvenog križa/krsta (ICRC) u misijama u Šri Lanki, Angoli i Maliju, kao i u Ministarstvu odbrane Švicarske kao štabni oficir ministra odbrane.
Daniel Hunn je titulu magistra ekonomskih i društvenih nauka stekao na Univerzitetu u Ženevi. Tokom služenja obaveznog vojnog roka u Vojsci Švicarske dobio je čin kapetana i zapovijedao je pješadijskom četom.