Božena Kaltak

Radno iskustvo:

  • 2014 – do danas: Voditelj projekta Via Dinarica (Doprinosi mogućnostima ekonomskog razvoja u Bosni i Hercegovini podržavajući održivi turizam zasnovan na prirodi. Via Dinarica je osnovana i afirmirana kao sigurna, međunarodno prepoznata turistička marka. Unaprijeđen koncept Via Dinarica kao mehanizam koji povezuje kulturne, historijske i prirodne resurse, koji djeluje u partnerstvu s relevantnim institucijama i drugim akterima i doprinosi poboljšanju egzistencije i ekonomskom rastu, posebno za ruralne zajednice duž staza u Bosni i Hercegovini.
  • 2011 – do danas: Voditeljica Ureda za Hercegovinu u Razvojnom programu Ujedinjenih nacija (UNDP)
  • 2007-2011: Ključna ekspertica na projektima tehničke pomoći koje finansira EU (EUCORIN) u Direkciji za evropske integracije BiH, a koji su bili važni za uspostavu struktura i procedura neophodih za provedbu programa prekograničnog i među-državnog Predpristupnog instrumenta (EU IPA).
  • 2004-2011: Ključna ekspertica na projektima tehničke pomoći koje finansira EU U okviru EURED (dvije faze) za Regionalne ekonomski razvoj u BiH
  • 1992-2004: Programska jedinica (Šef od 2000.) Pod-ureda za Južnu BiH, Visoki povjerenik Ujedinjenih naroda za izbjeglice (UNHCR)

Obrazovanje:

  • Diplomirala na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu
  • Magistrirala na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu