Anto Domazet

Anto Domazet 2018

Prof. dr. Anto Domazet je profesor emeritus Univerziteta Sarajevo sa bazom na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu.

Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu Beogradskog univerziteta. Specijalistički  studij u jednogodišnjem trajanju obavio je na Scuola Superiore Enrico Mattei u Milanu (Italija), a postdiplomski studij i doktorat ekonomskih znanosti na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta Josip Juraj Štrosmajer u Osijeku (Hrvatska).

Nakon menadžerske prakse u Rafineriji ulja Modriča i Energoinvestu radi na Ekonomskom fakultetu Sarajevo. Istovremeno, bio je osam godina direktor Ekonomskog instituta Sarajevo.

Član je odbora za ekonomske nauke Akademije nauka i umjetnosti BiH.

Bio je volonterski potpredsjednik Privredne komore BiH. Obavljao je funkciju ministra financija i trezora u Vijeću ministara BiH i zastupnik u Zastupničkom domu Parlamentarne skupštine BiH.

Područje njegovog naučnog, stručnog i javnog interesa je marketing sa fokusom na globalni marketing, tranzicija i konkurentnost, Objavio je 12 knjiga kao autor ili koautor, petnaest poglavlja u knjigama i oko 150 naučnih i stručnih članaka i istraživačkih studija. Učesnik je brojnih domaćih i međunarodnih konferencija i projekata.

Oženjen je i otac dvoje djece. Govori engleski, italijanski i ruski jezik.