Anes Cerić

anes ceric image

Dr Anes Cerić je učestvovao u organizovanju BH UK Networka (Zajednice BH udruženja u Velikoj Britaniji), te razvoju organizacije, obezbjeđivanju finansijskih sredstava za rad i razvoj organizacije, planiranje, implementaciju i monitoring mnogobrojnih lokalnih, nacionalnih i internacionalnih projekata.  Organizacija ove godine obilježava 25 godina postojanja, a pored mnogobrojnih projekata organizacija je uspjela da obezjbedi i svoj vlastiti objekat-Bosansku kuću u srcu Velike Britanije.

Trenutno obnaša funkciju menadžera u BH UK Networku.  U Anderman Ceramic Ltd obavljao je funkciju koordinatora nabavke za područje jugozapadne Evrope, a u Royston and Jones associates bio je savjetnik za investicije.

Bio je najmlađi član Inicijativnog odbora koji je organizovao osnivački kongres Svjetskog saveza dijaspore Bosne i Hercegovine (SSDBiH) te je petnaest godina obavljao funkciju sekretara organizacije i bio je jedan od koordinatora Radne grupe za biznis koja je imala za cilj promovisanje stranih ulaganja u Bosni i Hercegovini i organizovanje radnih posjeta za potencijalne investitore.

Osnovno i srednje obrazovanje završio je u Sanskom Mostu (BiH), fakultet u Wolverhamptonu (UK), magistrirao je na Harper Adams Univerzitetu (međunarodni poslovni menadžment), a doktorsku desertaciju u Banjaluci (Direktna strana ulaganja u zemljama tranzicije: Bosna i Hercegovina-percepcija, konkurentnost i perspektiva).