Alessandra Priante

Alessandra Priante regionalna je direktorica za Evropu pri Svjetskoj turističkoj organizaciji, UN-ovoj agenciji koja promoviše održiv, odgovoran i univerzalno dostupan turizam. Prije toga Priante je bila Šefica multilateralnih odnosa i turističke politike u Italiji za ministarstva nadležna za sektor turizma (Ministarstvo kulture I nakon toga Ministarstvo poljoprivrede, hrane, šumarstva).

Diplomirala je ekonomiju na Univerzitetu Bocconi  i stekla diplomu magistra iz oblasti  Executive MBA na Univerzitetu Luiss Guido Carli. Priante je spojila svoje iskustvo u korporativnim finansijama i operacijama spajanja i akvizicija sa kulturnom ekspertizom, pridruživši se Ministarstvu kulture 2002. godine, sa zadatkom restrukturiranja javnih prihoda za sektor kulture. Kao stručnjak za područje Bliskog Istoka, od 2010. do 2015. godine bila je diplomatski kulturni predstavnik za Zaljevsko područje.

Alessandra govori 6 jezika i autorica je brojnih stručnih publikacija. Ona je također pridružena profesorica Luiss Business School i predaje kulturu i menadžment u turizmu na drugim važnim univerzitetima u Italiji i inostranstvu.